namo architecture

Marlous Vriethoff en Noud Paes vormen samen de kern van NAMO Architecture. Na vele jaren in diverse samenstellingen samengewerkt te hebben aan een brede scope van projecten hebben we in 2022 onze krachten gebundeld. Onze gezamenlijke focus op het realiseren van duurzame ambities vormt daarbij altijd de rode draad. Door onze verschillende karakters en kwaliteiten vullen we elkaar goed aan en komen we tot inspirerende en krachtige ontwerpen. Onze passie voor enerzijds duurzaam ontwerpen als een inspirerend ontwerp- en bouwproces zorgt er voor dat we projecten vanaf de strategie fase tot en met realisatie aanpakken. Steeds met als doel: maximale kwaliteit, minimale milieubelasting.

marlous vriethoff

Marlous heeft vanaf haar opleiding architectuur en bouwtechnologie altijd een fascinatie voor duurzame architectuur en bouwtechnologie gehad. Dat uitte zich in haar promotieonderzoek naar de mogelijkheden van industriële tijdelijke huisvesting gericht op flexibiliteit en duurzaam materiaalgebruik. Daarna heeft zij veel ervaring in de praktijk opgebouwd als project architect voor gebouw en interieur. Ook adviseert zij in projecten als het gaat om duurzame certificering (GPR, BREEAM en LEED) en het toepassen van gezonde, biobased bouwmaterialen. Daarnaast heeft Marlous bijgedragen als gastdocent aan de Academie van Bouwkunst te Amsterdam en TU Delft.

2022 - partner / architect NAMO Architecture
2019 – architect studio FFAM
2008 – projectarchitect / projectleider / duurzaamheidsexpert Paul de Ruiter Architects
2006 – promovendus onderzoeksgroep concept house, TU Delft, faculteit Bouwkunde
1998 – architectuur en bouwtechnologie, TU Delft, faculteit Bouwkunde

noud paes

Noud heeft de afgelopen 15 jaar gewerkt als projectarchitect aan uiteenlopende projecten, zowel qua typologie als formaat. Van woongebouw tot internationale school en van innovatie centrum tot villa. Centraal in zijn werkwijze staat de zoektocht naar het bereiken van synergie tussen de elementen die een goed gebouw maken zoals de omgeving, architectuur, ecologie, materialen en ruimtelijke beleving. Daarnaast heeft Noud bijgedragen aan het publieke debat over duurzaamheid met diverse gastcolleges, lezingen en inspiratiesessies.

2022 – partner / architect NAMO Architecture
2020 – architect PAES Architecture
2016 – partner / architect Paul de Ruiter Architects
2006 – architect Paul de Ruiter Architects
2002 – master architectuur, TU Eindhoven, faculteit Bouwkunde
1998 – bouwkunde, Hogeschool Zuyd, faculteit Bouwkunde