impact

Voor NAMO Architecture staat waarde toevoegen om het verhogen van de kwaliteit van duurzaam leven centraal. In deze turbulente tijden waarin zowel het klimaat als de samenleving in rap tempo veranderen voelen wij de urgentie om een waardevolle bijdrage te leveren. Sociale cohesie, de energietransitie, gezondheid, de circulaire economie en natuurinclusiviteit zijn daarbij de centrale thema’s. Het mooie van werken aan de gebouwde omgeving is dat hier al deze zaken elkaar raken en we ook werkelijke impact kunnen hebben. Van bio-based bouwmaterialen tot groene gevels en daken en van nieuwe mobiliteit tot energieleverende gebouwen.

well-being

Ons doel is om met minimale milieubelasting leefomgevingen creëren die ecologisch in balans zijn en waar mensen gezonder en gelukkiger zijn. Om dit vorm te geven werken we in het ontwerpproces met vier centrale thema’s:

Mens: we ontwerpen primair sociale en gezonde leefomgevingen met een prettig binnenklimaat die een meerwaarde zijn voor de omgeving

Energie: vervolgens geven we het gebouw en de techniek zodanig vorm dat het gebouw meer energie opwerkt dan het verbruikt

Materiaal: we werken met circulaire en biobased materialen omdat ze een veel lagere milieubelasting hebben, zorgen voor een gezonder klimaat én gebouwen karakter geven

Ecologie: Natuurinclusief bouwen zorgt ervoor dat gebouwen adaptief reageren op klimaatverandering en waardevolle groene omgevingen ontstaan waar mensen, dieren en planten samenleven

holistisch ontwerpen

Om hoge ambities en duurzame doelstellingen te realiseren is alleen je eigen kennis niet voldoende. Werkelijk integraal samenwerken is essentieel om tot het meest optimale ontwerp te komen dat niet alleen binnen de kaders past, maar de verwachtingen weet te overstijgen. Als architect spelen we daarin een belangrijke rol omdat we zorgen voor samenhang en synergie tussen de verschillende disciplines (stedenbouw, bouwkunde, constructie, techniek, bouwfysica, kosten en uitvoering).Voor elk project selecteren we samen met de opdrachtgever vooraf het best mogelijke team bij de opgave. Door onze jarenlange ervaring hebben we een breed netwerk aan specialisten opgebouwd, die we kunnen inzetten. Want echt goede gebouwen zijn altijd het resultaat van wederzijdse inspiratie.