Brede School Het Dok

De Buurtschool
Brede School Het Dok is gelegen in Nieuw Rhijngeest, een grote uitbreidingswijk ten westen van Oegstgeest. Het Dok omvat een basisschool, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, muziekschool, sportzaal, expositieruimte en een multifunctionele ruimte. Het gebouw functioneert behalve als schoolgebouw voor kinderen van 0 – 12 jaar ook als ontmoetingsplek voor de buurt. De layout is zodanig uitgekiend dat nevengebruik eenvoudig mogelijk is zonder dat verschillende gebruikers elkaar storen.

Groene binnentuin
Vanuit de school werd veel belang aan een duurzame en gezonde leer- en werk omgeving gehecht. Ook de directe verbinding tussen binnen en buiten is een essentieel onderdeel van het onderwijs. Om dit te bereiken is zoveel mogelijk programma op de begane grond geplaatst en zijn de meer gesloten functies, zoals de sportzaal, op de verdieping gesitueerd. Het hart van de school wordt gevormd door een groen speelplein. Vanuit de tuin leidt een brede buitentrap omhoog naar het speeldak op de eerste verdieping. Een geborgen binnenwereld voor de jongste kinderen welke is omsloten door het gebouw en toegankelijk via een houten poort. Buiten de poort zijn diverse speelplekken voor de oudere kinderen.

De Frisse School
De kern van deze Frisse School is een innovatief klimaatconcept dat op energiezuinige wijze zorgt voor verse lucht overal in het gebouw. De lucht wordt toegevoerd via winddruk geregelde ventilatieroosters. Deze zijn geïntegreerd in de gevel welke is bekleed met glazen panelen in drie verschillende groentinten. De verse lucht stroomt vervolgens door het gebouw via akoestische roosters naar de trappenhuizen, waar het wordt afgevoerd. De houten constructie vormt de kanalen, waardoor energie en materiaal bespaart wordt.

Bouwen met hout
De constructie in het gebouw is uitgevoerd in hout, waardoor ook de binnenruimtes een natuurlijke uitstraling krijgen. De constructie bestaat uit houten kolommen, balken en liggers. Door de integratie van de installaties en constructie is veel vrije hoogte gewonnen én is al het hout in het zicht gebleven waardoor kinderen kunnen ervaren hoe de houten constructie is opgebouwd. De akoestiek is geregeld door een zwevende vloer met vloerverwarming. Niet alleen heeft de constructie op deze manier een veel lagere milieu belasting dan bij een traditionele bouwwijze, de eenvoudige en snelle montage op de bouw maakt dat het ook goed binnen het bouwbudget paste.

 • Project

  Brede School Het Dok

 • Locatie

  Rustenburgerpad, Oegstgeest

 • Oppervlakte

  3.600 m2

 • Programma

  Brede School met een basisschool, kinderdagopvang, speellokalen, muzieklokaal, multifunctionele ruimte, expositieruimte, sportzaal met kleedruimten

 • Jaar

  2014

 • Status

  Gerealiseerd

 • Opdrachtgever

  Gemeente Oegstgeest

 • Gebruikers

  ABS Het DOK, Stichting Kinderopvang Oegstgeest, Gemeente Oegstgeest, Instock, BplusC

 • Architect

  Noud Paes en Paul de Ruiter, Paul de Ruiter Architects

 • Constructie

  Pieters Bouwtechniek

 • Installaties

  ARUP

 • Bouwfysica

  ARUP

 • Projectmanagement

  Traject

 • Bouwkosten

  BBN

 • Aannemers

  De Vries en Verburg, Kuijpers Techniek

 • Fotografie

  Sónia Arrepia