DENISE

DENISE
De Nieuwe Internationale School van Esprit, ofwel DENISE, is gehuisvest in het voormalige Carthesius Lyceum aan het Piet Mondriaanplein in Overtoomse Veld, Amsterdam Nieuw-West. Het gebouw is ontworpen in 1957 en opgeleverd in 1959 naar ontwerp van architect Jan Leupen, destijds werkzaam bij Publieke Werken van de gemeente Amsterdam. Het gebouw bestaat uit drie beuken met in het hart een groot theater. Aan de oostzijde ligt een vleugel waarin de gymzalen gestapeld in zijn ondergebracht. Aan weerszijden van de hoofdentree bevinden zich glasmozaiken van Harry van Kruiningen en zijn door de gemeente aangeduid als naoorlogse wandkunst en dienen bewaard te blijven.

In ere herstellen
Het gebouw heeft een aantal kwaliteiten die zeer gewaardeerd worden. De hoge ruimtes, de grote glazen puien, brede gangen en het royale theater in het hart van het gebouw. Zaken die in een nieuwbouw niet gemakkelijk te realiseren zijn. Doel van de renovatie is het pand in ere te herstellen als een onderwijsgebouw pur sang. Daarnaast hebben we een aantal ingrepen gerealiseerd om het gebouw aan te laten sluiten bij de wensen van DENISE en hedendaagse eisen op het gebied van comfort en duurzaamheid.

Natuurlijke toevoer van frisse lucht
Om de onderwijsruimtes te voorzien van een goed binnenklimaat is een nieuw ventilatie systeem aangebracht dat uitgaat van een natuurlijke toevoer van frisse lucht via de gevel en mechanisch afvoer middels een centraal systeem. Dit gebeurt op basis van CO2 detectie waardoor de installatie efficiënt 'on demand' voor voldoende frisse lucht zorgt maar toch energiezuinig is. De luchttoevoerroosters zijn onzichtbaar achter de zonweringelementen in de gevel geplaatst, het klimaatsysteem is verticaal verspreidt door de school en slim verwerkt in de kastenwanden. Voor een verdere verbetering van het binnenklimaat zijn de bestaande kozijnen vervangen door nieuwe houten kozijnen met isolatieglas. Dit beperkt tevens het energieverbruik. Om de monumentale uitstraling van het pand te handhaven, werd bij de nieuwe gevelelementen de originele maatvoering gehandhaafd.

 • Project

  De Nieuwe Internationale School van Esprit - DENISE

 • Locatie

  Piet Mondriaanstraat - Amsterdam

 • Oppervlakte

  8.800 m2

 • Programma

  Renovatie basis- en middelbaar onderwijsgebouw met sportprogramma

 • Jaar

  2019

 • Status

  Gerealiseerd

 • Opdrachtgever

  Esprit Scholengroep

 • Gebruikers

  DENISE

 • Architect

  Noud Paes en Paul de Ruiter, Paul de Ruiter Architects

 • Constructie

  Pieters Bouwtechniek

 • Installaties

  Klicktet

 • Bouwfysica

  DWA

 • Projectmanagement

  HEVO

 • Bouwkosten

  HEVO

 • Aannemer

  van der Leij Bouwbedrijven

 • Fotografie

  Sónia Arrepia