Kindcentrum De Klimboom

Een frisse start!

Kindcentrum De Klimboom krijgt een frisse start in de nieuwe buurt De Hofjes van Hendrik-Ido-Ambacht. De Klimboom wordt een duurzame buurtschool met 9 groepen Jenaplan onderwijs en 3 groepen van YES! Kinderopvang. Het wordt een plek waar kinderen ontdekkend en avontuurlijk kunnen leren en spelen. Vieringen en samenzijn in alle seizoenen heeft een prominente plek in het ontwerp gekregen om zo expressie te geven aan waar Jenaplan onderwijs over gaat: leren samenleven. De onderwijsruimtes en de groene buitenruimte zijn op alle niveaus met elkaar verbonden, waardoor een rijke leeromgeving ontstaat die ruimte biedt aan de ontwikkeling van de talenten van ieder kind. Het technisch ontwerp is in nauwe samenspraak met alle betrokkenen eind 2023 afgerond. Medio 2024 verwachten we met de uitvoering te kunnen starten.

Impuls voor de buurt

De Hofjes is onderdeel van een groter uitbreidingsplan, de Volgerlanden, gelegen aan de oostzijde van Hendrik-Ido-Ambacht en grenzend aan de rivier De Noord. In het plan zijn bijzondere landschappelijke elementen te vinden zoals het Perenlaantje, een restant van het fruitboomverleden van dit gebied. Binnen De Hofjes komt De Klimboom op een prominente plek te liggen. Gelegen aan de doorgaande Jacobuslaan en de watergang, biedt de locatie een directe verbinding met de stad. Tegelijk is De Klimboom een belangrijke impuls voor de levendigheid en sociale cohesie van de nieuwe buurt.

Heldere structuur

De grondvormen waar in het Jenaplan onderwijs mee gewerkt wordt zijn gesprek, spel, werk en viering. In het ontwerp komt dat tot uitdrukking in een heldere zonering. Rustige, geborgen plekken waar je geconcentreerd kunt werken, tot plekken waar de hele school bij elkaar komt voor de weekafsluiting. In het hart ligt de centrale hal met de gedeelde voorzieningen: de entree, het podium met tribune, de keuken, de bibliotheek en de docentenkamer. In de vleugels op de begane grond krijgt de onderbouw en de kinderopvang samen met het speellokaal zijn plek. Op de verdieping zijn de midden- en bovenbouw gelegen.

Het kind centraal

Om zich te kunnen ontwikkelen hebben kinderen ruimte nodig. Ruimte om te bewegen, samen te spelen en werken, grenzen en structuur ervaren en zelfstandig aan de slag gaan. De basis vormen de verschillende stamgroepen, direct verbonden met leerpleinen en de buitenruimte. Omdat kinderen bij uitstek veel van elkaar leren bestaat iedere stamgroep uit kinderen van drie verschillende leerjaren. Petersen, de grondlegger van het Jenaplanonderwijs, sprak niet van een lokaal, maar van een schoolwoonkamer, omdat hij wilde dat kinderen zich er thuis voelden, zodat ze er konden samenleven en –werken als in een gezin. Samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en je verbonden voelen met de ander.

Vriendelijke maat en schaal

De architectuur van De Klimboom krijgt een maat en schaal die goed past in de buurt, maar ook aansluit bij de belevingswereld van het kind. Door het grotere volume op te knippen in kleinere bouwstenen en deze ten opzichte van elkaar te verschuiven ontstaat een helder maar ook gevarieerd gebouw. De bakstenen huisjes maken we duidelijk afleesbaar zodat kinderen kunnen aanwijzen op welke plek ze in het gebouw ‘wonen’. Het hart van het gebouw is vormgegeven als een open en uitnodigend volume, centraal gelegen aan het buurtplein. De groene luifel bindt de verschillende volumes samen tot één geheel. Bovendien zorgt het voor luwe, beschutte plekken rondom aan de gevel. Het geeft het gebouw een uitnodigende uitstraling en vanuit iedere onderwijsruimte kun je het jaar rond direct naar buiten.

Het buurtplein en het groene speelterrein

Door de verspringingen in het gebouwvolume creëren we op de hoek het buurtplein, een plek waar ouders en buurtbewoners elkaar ontmoeten en waaraan de entree van De Klimboom gelegen is. Rondom het kavel leggen we een groene zoom van hagen en beplanting aan. Het speelterrein aan de waterzijde wordt een natuurlijke, groene speeltuin, waarbij we de verharding minimaliseren en glooiingen maken, waardoor een uitdagende buitenspeelplek ontstaat. Centraal op het speelterrein is het waterplein gelegen, een plek aan de waterloop, tussen het riet, waar bij mooi weer voorstellingen worden georganiseerd.

 

Natuurinclusief en klimaatadaptief

Door klimaatverandering krijgen we te maken met steeds extremere weercondities in degebouwde omgeving met hogere temperaturen en hevige regenbuien. Samen met toenemende stedelijke verdichting vraagt dat om een benadering waarbij we bouwen mét de elementen, mét de natuur. Het natuurinclusieve ontwerp van De Klimboom gaat opwarming tegen door schaduw en absorptie door beplanting, benut regenwater als waardevolle grondstof en vergroot de lokale biodiversiteit. Zo ontstaat bovendien een groene buurt waar mensen zich gelukkiger en gezonder voelen.

 • Project

  Kindcentrum De Klimboom

 • Locatie

  Jacobuslaan, Hendrik-Ido-Ambacht

 • Oppervlakte

  1.730 m2

 • Programma

  Jenaplanschool met 9 groepen, kinderdagopvang, keuken, atelier, podium en docentenkamer

 • Status

  Aanbesteding

 • Opdrachtgever

  Nestas Scholengroep, Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

 • Gebruikers

  De Klimboom, YES! Kinderopvang

 • Projectmanagement

  Nul25

 • Architect

  NAMO Architecture - Noud Paes & Marlous Vriethoff

 • Constructeur

  Van Rossum Raadgevende Ingenieurs

 • Installatieadvies

  Bongers/Jansen

 • Bouwfysica

  Bongers/Jansen

 • Bouwkostenadvies

  KamphuisSchaufeli