Het Zwaluwgebouw

Schöck

Schöck heeft een unieke thermisch-constructieve aansluiting ontwikkeld waardoor elementen zoals balkons moeiteloos aan gebouwen kunnen worden gehangen. Echter, de Schöck techniek zou nog veel breder kunnen worden toegepast dan nu het geval is. Doorontwikkeling van de bestaande ‘stekker’ maakt het mogelijk om ook andere gebouwonderdelen dan balkons aan te koppelen. Hiermee ontstaat de mogelijkheid voor een geheel nieuwe gebouw-typologie. In opdracht van Schöck Nederland ontwikkelden Paes Architecture en BiUM het Zwaluwgebouw.

Schillen

De huidige gebouwsamenstelling is veelal gebaseerd op het ‘aan elkaar plakken van schillen’. Dat leidt veelal tot statische gebouwen die moeilijk in staat zijn om zich verder door te ontwikkelen. Veel beter is het wanneer de verschillende onderdelen van een gebouw circulair ‘uit elkaar haalbaar’ zijn, waarmee het mogelijk wordt om heden en toekomst, licht en zwaar, hi- en low-tech optimaal op elkaar af te stemmen.

Robuuste lichtheid

Een gebouw zou veel meer dan nu doorgaans het geval is kunnen bestaan uit duurzame robuustheid en duurzame lichtheid. Dat is direct van invloed op de prestaties van een gebouw, omdat het daarmee mogelijk wordt de ‘eeuwige kracht van robuust’ te combineren met de ‘flexibele kracht van lichtheid’ die steeds opnieuw kan bestaan uit de meest innovatieve materialen. Wanneer een aangehangen ruimtelijk programma uitgebreid wordt met functionaliteiten zoals pv, windenergie, luchtzuivering, nieuwe mobiliteit, ontstaat een gebouw dat ‘uit z’n passiviteit stapt’ en van invloed gaat zijn op de omgeving.

Sociale betekenis

Techniek vormt de aanleiding, maar de rol die dit innovatieve gebouw kan spelen is natuurlijk dat het leven van mensen erdoor verandert. Wanneer een gebouw geen vast gegeven is en kan worden samengesteld uit de wensen van de gebruikers, ontstaat een ‘conscious building’ dat is opgebouwduit het totaal van zeer bewust gekozen eigenschappen en kwaliteiten. De gebruikers kunnen dan tot hun keuzen komen met behulp van een catalogus, waarin de programmamogelijkheden worden gepresenteerd.

Verticaal dorp

Het Zwaluwgebouw maakt het mogelijk om een uiterst divers programma te realiseren. Daarmee ontstaat een gebouw dat voor uiteenlopende doelgroepen aantrekkelijk is, juist vanwege die gedifferentieerde samenstelling. In het Zwaluwgebouw kan gewoond worden en gewerkt. Het is mogelijk om er te sporten en te leren of in een aangehangen tuin op hoogte buiten te zitten. Zo ontstaat er een ‘verticaal dorp’. Binnen stedelijke omgevingen bestaat een enorme behoefte aan deze diversiteit. Het Zwaluwgebouw heeft daar een antwoord op en brengt ook in sociaal opzicht (weer) bij elkaar wat verdeeld is geraakt.

Het protogebouw

Er dient zich een proto-gebouw aan dat bestaat uit een drie-eenheid: de draagstructuur, de verbindende stekker en het aangehangen programma. De hoofdstructuur wordt gevormd door een demontabel betonnen skelet waarin ruimte is opgenomen voor de verschillende ‘stekkers’. Haaks op de betonnen structuur bevinden zich houten vloeren en trappen met ruimte voor kanalen, leidingen en bekabeling. In het hart van de draagstructuur bevindt zich de technische infrastructuur waarop de aangehangen units worden aangesloten. De Schöck stekkers zorgen voor een slimme verbinding tussen de infrastructuur en het aangehangen programma. De stekkers zijn niet alleen thermisch-constructief maar verbinden ook diverse technische aspecten, waarbij de richting zowel ontvangend (bijv elektriciteit van aangehangen zonne-panelen) of juist afgevend (afvoerwater van sanitair vanuit de woning) kan zijn.

 • Project

  Het Zwaluwgebouw

 • Type

  Ontwerpend onderzoek

 • Status

  Afgerond

 • Opdrachtgever

  Schöck Nederland

 • Concept en ontwerp

  Noud Paes (Paes Architecture) ism Peter Verburgt (BiUM)

 • Artist impressies

  VERO Digital